• Datex Recruit tarkvara funktsionaalsete võimaluste täielik nimekiri  

  • Ametistruktuuri haldamine (ettevõtete personaliteenistuste jaoks).
   • Ametistruktuuri automaatse sünkroniseerimise võimalus sisemise personaliarvestuse tarkvaraga või korporatiivportaaliga
  • Arvestus klientide üle (personaliagentuuride jaoks) ning samuti suvaliste partnerite üle (tarnijad).
   • kliendisuhete juhtimine (CRM)
   • personaliotsingu kulude analüüs
  • Vakantside ning personaliotsingu taotluste arvestus.
   • Juhil vakantsile taotluse esitamise võimalus korporatiivportaali kaudu
  • Vakantside kuulutuste automaatne avalikustamine Internetis:
   • kuulutuste avalikustamine juhtivatel veebilehtedel Internetis ühe operatsiooni käigus.
   • töökuulutuste kehtivuse aja jälgimine igal veebilehel.
   • aegunud kuulutuste korduv avalikustamine.
   • tööotsingu portaalidelt kandideerimiste automaatne kogumine.
  • Kandidaatide otsing Internetist.
   • otsing mitmetelt veebilehtedelt ühe päringu abil.
   • võimalus leitud CV-de tõstmiseks ettevõtte sisemisse andmebaasi.
   • korduvalt või juba töös olevate leitud kandidaatide jälgimine.
  • Kandidaatide CV-de import postkastidest ja Microsoft Word või OpenOffice dokumentidest
   • CV võtmeinfo automaatne äratundmine (nimi, perekonnanimi, sünniaeg, aadress, telefon, e-post, palgatase);
   • impordi manuaalne ja automaatne režiimid;
  • Kandidaatide CV-de import ühe klikkiga sisseehitatud nupu kasutamisega brauseris
   • võtmeinfo automaatne äratundmine CV-s
   • CV-de viimine mugavasse formaati;
  • Töö kandidaatidega
   • töötlemisse võtmine.
   • töövestlus.
   • staatuse jälgimine tellijal (divisjoni juhil).
   • kandidaadi igas staatuses olemise aja jälgimine.
   • tööle võtmine või tagasi lükkamine.
   • katseaja läbimine.
   • integreerimisvõimalus Microsoft Outlook kalendriga.
   • Teiega kunagi kontaktis olnud kandidaatide terve baasi haldamine.
  • Seadistatav ligipääs tellija (juhi) jaoks teatud valiku etapini jõudnud kandidaatide vaatlemiseks korporatiivportaali kaudu.
   • kandidaadi heaks kiitmine/ tagasi lükkamine juhi poolt.
   • kandidaadi hindamine juhi poolt (hindajate grupi poolt) seadistatavate hindamisvormide järgi.
  • Kandidaatidele testimise määramise võimalus välise testimissüsteemi kaudu.
   • kandidaadile teatud testide kompleksi automaatne määramine.
   • testide läbimise staatuse jälgimine.
   • testide läbimise tulemuste automaatne laadimine Datex Recruit’i.
  • Täieliku ajaloo salvestamine iga kandidaadi, vakantsi ja tellija osas:
   • töövestlus.
   • telefoni kontaktid.
   • kandidaadi staatuse muutmine.
   • soovituste kontroll jms.
  • CV-de ja tüüpsõnumite saatmine seadistatavate mallide järgi.
  • Igasuguste andmete otsing andmebaasist nii formaalsete kategooriate, kui ka suvaliste sõnade järgi.
  • Mitme kasutaja üheaegse töötamise võimalus võrgus.
   • juurdepääsu õiguste jagamine.
   • info saamine iga värbaja töö kohta.
  • Statistika nii terve ettevõtte, kui ka iga värbaja kohta.
   • analüütika värbamisprotsessi efektiivsuse osas ("valiku lehter ").
   • analüütika vakantside sulgemise tähtaja osas.
   • analüütika allikate efektiivsuse kohta kandidaatide saabumise ja vakantside sulgemise osas.
   • standardsete aruannete seadistamise ning oma aruannete loomise võimalus.
  • Baasi laiendamine ettevõttes kasutatavate lisaväljadega ja loeteludega.
  • Integratsioon teiste tarkvara süsteemidega.
   • personaliarvestuse tarkvarad.
   • korporatiivportaal.
   • personali testimise ja hindamise tarkvarad.
   • SMS saatmise väravad
   • kõnekeskus